Ang Bagong Daan ng Krus

Malugod na pagbati!

Ang Mahal na Araw ay isa sa mga pinakatanyag na pagdiriwang para sa mga Katolikong Filipino. Bahagi ng pagdiriwang ng Mahal na Araw at Kuwaresma ay ang pagdarasal at debosyon sa Daan ng Krus (Istasyon ng Krus) kung saan isinasariwa at pinagninilayan ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Kristo.

Ang mga pamilya, mga magkakaibigan, ang grupo ng mga mananampalataya ay nagtitipon upang magdarasal at manikluhod nang sama-sama upang magbigay galang sa Tagapagligtas ng Sandaigdigan.

Ang podcast at website na ito ay aming inihahandog sa aming mga kapamilya at kaibigan na nasa malalayong lupain at hindi makikisalo sa pagdiriwang ng panahon ng Kuwaresma. Sa pamamagitan ng podcast at website natin, nawa’y maramdaman at maisapuso ng bawat isa ang tunay na diwa ng mga Mahal na Araw.

Pagpalain nawa tayo ng Panginoon!

Simulan ang ‘Bagong Daan ng Krus’

NAVIGATION